International Centre for Police and Security (ICPS) website banner

GweminarauAgweddau Ewropeaid tuag at grwpiau lleiafrifol
Dr Joana de Deus Pereira
20/2/21 


Terfysgaeth dde eithaf, gwaranteiddio ffoaduriaid a'r Undeb Ewropeaidd (UE)
Yr Athro Christian Kaunert
13/1/2021


Llu Ffiniau'r UE: Torri cyfraith ryngwladol?
Yr Athro Christian Kaunert
8/12/2020 


Terfysgaeth a Democratiaeth: Safbwyntiau Ar draws Israel, y DU a'r UE
Yr Athro Christian Kaunert, Yr Athro Gabi Ben Dor, Yr Athro Sarah Leonard
3/12/2020Etholiadau UDA a'r Canlyniadau ar gyfer Diogelwch Trawsiwerydd
Yr Athro Christian Kaunert, Yr Athro John Occhipinti, Yr Athro Sarah Leonard 
3/12/2020


Arlywydd Macron, ailwampio Schengen ac ymwahaniaeth Islamaidd
Dr Joana de Deus Pereira
26/11/2020 


Canlyniadau etholiad UDA, y DU, yr UE a Brexit
Yr Athro Christian Kaunert 
12/11/2020


Gwleidyddiaeth Ryngwladol Ymfudo Mewn Argyfyngau ac Ansicrwydd
Yr Athro Christian Kaunert
31/10/2020 


Rhwydwaith Jean Monnet ar Wrthderfysgaeth yr UE
Yr Athro Christian Kaunert and Dr Joana de Deus Pereira
20/8/2020


Cynhadledd Rhwydwaith EUROSCI: Cyflwr y Rhwydwaith
Yr Athro Christian Kaunert, Dr Joana de Deus Pereira 
28/5/2020


Polisi Diogelwch yr Undeb Ewropeaidd a Llunio Polisi
Yr Athro Christian Kaunert
14/5/2020


Argyfwng Corona a Dyfodol Ewrop
Yr Athro Christian Kaunert
16/4/2020