Policing website Banner Security Abstract GettyImages-1210303565.jpg

Ymchwil Terfysgaeth a Diogelwch

Mae Ymchwil Terfysgaeth a Diogelwch yn cael ei arwain gan yr Athro Dr Christian Kaunert sef deiliad presennol Cadeirydd Jean Monnet mewn Plismona a Gwrthderfysgaeth yn Ewrop. Yn y gorffennol, bu'r Athro Kaunert yn Gyfarwyddwr Academaidd ac yn Athro yn y Sefydliad Astudiaethau Ewropeaidd, Vrije Universiteit Brussel, Athro Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Pennaeth Disgyblaeth mewn Gwleidyddiaeth, a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ewropeaidd dros Ddiogelwch a Chyfiawnder, Canolfan Ragoriaeth Jean Monnet ym Mhrifysgol Dundee. 

Ein meysydd arbenigedd

  • Mudo a ffoaduriaid
  • Astudiaethau cudd-wybodaeth
  • Diogelwch ar y ffiniau
  • Terfysgaeth a gwrthderfysgaeth
  • Rheoli a dadansoddi risg
  • Diogelwch rhyngwladol cyffuriau, masnachu mewn pobl a throseddau cyfundrefnol
  • Seiberddiogelwch a llywodraethu
  • Geowleidyddiaeth adnoddau naturiol
  • Diogelwch yr UE

Ymchwil cyfredol