International Centre for Police and Security (ICPS) website banner

Cymrawd Gwadd - Dr Amber McKinley

Cymrawd Gwadd Dr Amber McKinley

Mae Dr Amber McKinley  yn Ddioddefwregydd Clinigol a Fforensig ac yn uwch ddarlithydd yn Ysgol Plismona a Diogelwch Graddedigion Prifysgol Charles Sturt (CSU) Awstralia (AGSPS) lle mae'n darlithio mewn Erlid Damcaniaethol, Cymhwysol a Fforensig a masnachu mewn pobl: Persbectif byd-eang.

Cwblhawyd ei thesis doethuriaeth gyda Heddlu NSW gyda’r teitl "Homicide Solvability and Applied Victimology in New South Wales, 1994-2013". Ar hyn o bryd mae Amber wedi ymrestru ym Mhrifysgol Maryland, Baltimore yn astudio Tystysgrif i Raddedigion mewn Ymddygiad a Thanatoleg Gymhwysol.

Mae ei hymchwil presennol yn cynnwys: hanes newyn Awstralia o 1816 – 2021; dioddefwyr dynladdiad cyfresol yn Awstralia o 1806-2021; natur ddatrysadwy dynladdiad; y gostyngiad mewn cyfraddau dynladdiad yn Awstralia; trawma dirprwyol ymatebwyr cyntaf; troseddau rhyngbersonol yn Llu Amddiffyn Awstralia ac yn olaf, astudiaeth o thanatoleg a hunanladdiad ar gyfer Llu Amddiffyn Awstralia.

Mae Amber yn gweithio gyda Llu Amddiffyn Awstralia, Uned Heddlu Milwrol ar y Cyd lle mae'n ymchwilio ac yn ysgrifennu adroddiadau ar droseddau rhywiol a marwolaeth sydyn i'r Provost Marshal-ADF. Mae hefyd yn darlithio yn Ysgol Plismona'r Gweithlu Amddiffyn, ar gyfer Heddlu Ffederal Awstralia ac asiantaethau eraill y llywodraeth.

Am restr o gyhoeddiadau gweler yma.