International Centre for Police and Security (ICPS) website banner

Athro Gwadd - Bernhard Frevel

Athro Gwadd Bernhard Frevel

Mae'r Athro Bernhard Frevel yn Athro gwyddoniaeth wleidyddol a Chymdeithaseg ym Mhrifysgol Gwyddoniaeth Gymhwysol ar gyfer yr Heddlu a Gweinyddiaeth Gyhoeddus yng Ngogledd Rhine-Westphalia, Athro Cysylltiedig yn y Sefydliad Gwyddoniaeth Gwleidyddol yn y Westphalian Wilhelms-Prifysgol Münster.

Mae meysydd diddordeb a ffocws ymchwil arbennig Bernhard yn ymwneud â llywodraethu diogelwch lleol, trefniadaeth yr heddlu, ac addysg yr heddlu. Arweiniodd brosiectau ymchwil diogelwch a ariannwyd gan drydydd parti ar wleidyddiaeth diogelwch cydweithredol, atal llygredd, mudo a diogelwch yn y ddinas, a chomisiynodd ymchwil ar atal trais mewn gweinyddiaeth ddinesig, ac ar oruchwylio dinesig o'r lluoedd diogelwch mewnol.

Mae Bernhard wedi bod yn cydweithio'n agos â Phrifysgol De Cymru ers 2011, gan drefnu'r Ysgol Haf Ryngwladol flynyddol gyda myfyrwyr heddlu o Gymru, yr Iseldiroedd a'r Almaen, a chyhoeddiadau ar y cyd â'r Athro Colin Rogers ar atal troseddu, plismona lluosog, ac addysg yr heddlu. 

Am restr o gyhoeddiadau gweler yma.