International Centre for Police and Security (ICPS) website banner

Athro Gwadd - Philip Birch

Athro Gwadd Philip Birch


Mae'r Athro Dr Philip Birch yn Athro Cysylltiol Troseddeg a Phlismona ym Mhrifysgol Technoleg Sydney. Mae wedi cael swyddi yn y gorffennol ym Mhrifysgol Gorllewin Sydney, Prifysgol De Cymru Newydd, Sydney, Awstralia a Phrifysgol Huddersfield yn y Deyrnas Unedig.

Cyn mynd i'r byd academaidd bu Philip yn gweithio fel troseddwr yn y maes gan wneud swyddi yng ngwasanaeth carchardai'r DU yn ogystal ag ym maes trosedd ac anhrefn, a oedd yn cynnwys rheoli uned droseddu arbenigol.

Mae Philip wedi cyhoeddi'n rhyngwladol, gan gynnwys llyfrau, penodau llyfrau, erthyglau a adolygwyd gan gymheiriaid ac adroddiadau'r Llywodraeth yn ei brif feysydd ymchwil - rheoli troseddwyr ac adsefydlu; arferion heddlu, carchardai a phrawf; trais sy’n gynhwysol o ran rhywedd, gyda ffocws penodol ar drais teuluol domestig, a gwaith rhyw.

Philip oedd cyd-sylfaenydd a golygydd cyntaf y Journal of Criminological Research, Policy and Practice (JCRPP, 2014-2017) ac Abuse: An International Impact Journal (2020 - Presennol). Ef hefyd yw prif olygydd Salus: An International Journal for Law Enforcement and Public Safety (2018 - Presennol) ac mae'n eistedd ar fwrdd golygyddol y Journal of Aggression, Conflict and Peace Research.

Am restr lawn o gyhoeddiadau, gweler