International Centre for Police and Security (ICPS) website banner

Athro Gwadd - Adrian James

Yr Athro Adrian James


Mae cyn dditectif Scotland Yard, Adrian James, yn Ddarllenydd mewn Astudiaethau Heddlu yn y Ganolfan Astudiaethau Heddlu Uwch, Prifysgol John Moores Lerpwl. Dyfarnwyd ei ddoethuriaeth gan Ysgol Economeg Llundain ar gyfer astudiaeth i wreiddiau a datblygiad plismona a arweinir gan ddeallusrwydd, mae Adrian wedi cyhoeddi'n helaeth ar bolisi ac ymarfer ymchwiliol. Mae ei gyhoeddiadau'n cynnwys monograff ymchwil ar Fodel Gwybodaeth Cenedlaethol y DU, sy'n cael ei ystyried yn aml fel y templed ar gyfer modelau plismona sy'n cael eu harwain gan ddeallusrwydd sydd wedi dod i'r amlwg ledled y byd. Mae'n cynnal cysylltiadau cryf â'r byd plismona drwy ei waith ymchwil ac ymgynghori ac yn ddiweddar cwblhaodd astudiaeth ar gyfer Coleg Plismona'r DU i 'beth sy'n gweithio' mewn arferion cudd-wybodaeth yr heddlu.


Am restr lawn o gyhoeddiadau, gweler yma