Yr Athro Colin Rogers yn cyhoeddi llyfr newydd ar Strwythurau Plismona

Professor Colin Rogers


Mae'r Athro Colin Rogers wedi ysgrifennu llyfr o'r enw Policing Structuressydd wedi'i gyhoeddi gan Routledge.

Mae'r llyfr hwn yn archwilio'r strwythurau sy'n cefnogi'r sefydliad plismona yn fewnol ac yn allanol, gan gynnwys ei bartneriaid o fewn y system cyfiawnder troseddol. 


Fe'i hysgrifennwyd ar gyfer myfyrwyr plismona, yn enwedig y rhai sy'n ymgymryd â chymwysterau o dan Fframwaith Cymwysterau Addysg newydd yr Heddlu (PEQF), israddedigion sy'n astudio'r heddlu fel rhan o radd troseddeg neu gyfiawnder troseddol neu debyg, a'r rhai sydd â diddordeb cyffredinol yn sefydliad yr heddlu yng Nghymru a Lloegr. 


Mae'n cynnwys penodau ar:


  • Cyd-destun hanesyddol strwythur yr heddlu.
  • Atebolrwydd, llywodraethu a rheolaeth yn yr heddlu.
  • Strwythurau heddlu lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.
  • Y bartneriaeth rhwng yr heddlu a'r system cyfiawnder troseddol.
  • Strwythur plismona yn y dyfodol.Insert