Plismona'r Pandemig - Mewnwelediadau gan staff rheng flaen heddlu Gwent

Police Policing Pandemic GettyImages-1215101676.jpg

Mae ymchwilwyr yn y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Plismona a Diogelwch dan arweiniad yr Athro Colin Rogers,  wedi cwblhau rhaglen ymchwil yn ddiweddar gyda Heddlu Gwent yn ystyried profiadau a chanfyddiadau staff rheng flaen yn ystod pandemig Covid-19. 

Gan weithio ar y cyd â Heddlu Gwent, cyflawnwyd mynediad at staff rheng flaen drwy ddefnyddio technoleg, sef VEVOX, a oedd yn caniatáu casglu data meintiol, a thimau Microsoft a olygai y gallai grwpiau ffocws rhithwir gyfarfod i archwilio materion pwysig. 

Roedd y grwpiau hyn yn caniatáu i bobl drafod materion yn ymwneud â phynciau fel cyfathrebu, cyflenwi cyfarpar diogelu personol, a'r rhyngweithio rhwng yr heddlu a chymunedau. 

Prin yw'r dull o ymchwilio i'r heddlu o'r 'gwaelod i fyny' a defnyddir y canlyniadau i lywio polisïau a phenderfyniadau'r gweithlu yn heddlu Gwent yn y dyfodol. 


#police-cy