Dwy ysgoloriaeth PhD

Treforest campus on sunny day


Mae gennym ddwy ysgoloriaeth PhD ffioedd yn unig mewn Troseddeg / Cyfiawnder Troseddol. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio gyda Dr Cheryl Allsop a Dr Helen Jones o Ganolfan Troseddeg PDC, a'r Athro Colin Rogers o Ganolfan Plismona a Diogelwch Rhyngwladol PDC. 


Deall ymatebion cyfiawnder troseddol i bobl sydd wedi'u llofruddio ar goll yng Nghymru a Lloegr

Rhagor o wybodaeth>>


Camfanteisio troseddol a llwybrau pobl ifanc sydd ar goll

Rhagor o wybodaeth>>#careers #police-cy