Cyllid newydd i archwilio lles ac anghenion swyddogion yr heddlu yn Awstralia a'r DU

Prof Philip Birch (2).jpg

Athro Phillip Birch 


Mae'r Athro Phillip Birch wedi bod yn llwyddiannus yn ei gais am gyllid gan Brifysgol Charles Sturt, Awstralia i weithio gyda'r Athro Colin Rogers i archwilio lles ac anghenion swyddogion yr heddlu (yn Awstralia a Chymru) wrth iddynt fynd yn hŷn.

Bydd ail gangen o'r ymchwil yn ystyried effeithiau trawma ar swyddogion yr heddlu.

Mae cyfanswm yr arian yr oedd yr Athro Birch a'i gydweithwyr yn gallu ei gael yn fwy na 600 mil o dolars Awstralia.


#police-cy