Canolfan yn ennill tri Chymrodoriaeth Unigol Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

EU-flag-and-Marie-Curie-Logos-II.jpg


Mae’r Ganolfan Ryngwladol Plismona a Diogelwch wedi ennill tair Cymrodoriaeth Unigol Marie Skłodowska-Curie (MSCA) i gynnal ymchwil i’r diwydiant diogelwch, mudo, a seiberdroseddu.

Mae’r gwobrau’n tanlinellu safle PDC fel arweinydd byd-eang mewn ymchwil plismona a diogelwch.

Mae Cymrodoriaethau Marie Curie, fel rhan o raglen ariannu ymchwil H2020 yr Undeb Ewropeaidd, yn caniatáu i academyddion ymgymryd â gweithgareddau ymchwil uwch mewn sefydliad ymchwil sy'n arwain y byd yn Ewrop. Maent yn hynod gystadleuol, a dim ond tua 10% o geisiadau sy'n llwyddiannus.

Mae cyllid o tua €224k fesul prosiect yn caniatáu i PDC groesawu tri ymchwilydd profiadol o bob rhan o Ewrop am ddwy flynedd. Bydd yr ymchwil yn llywio llywodraethau'r DU a'r UE

JoanaPereira.jpg Mae Cymrodoriaeth Unigol Dr Joana de Deus Pereira, a ddyfarnwyd yn 2018, yn ceisio deall sut ac i ba raddau y mae’r diwydiant diogelwch yn siapio’r polisi mudo Ewropeaidd.

“Mae bod yn Gymrawd MSCA yn gyfle ac yn anrhydedd. Rwy’n rhan o rwydwaith o ragoriaeth sydd â llais ym mhob cornel o’r byd. Mae’n fraint cael gweithio gydag ysgolheigion o fri, fel yr Athro Christian Kaunert, ac mae’r Gymrodoriaeth wedi arwain at rolau darlithio yng Nghanolfannau Rhagoriaeth NATO ac yn PDC, lle rwy’n arwain modiwlau ar ddiogelwch rhyngwladol cyffuriau, masnachu pobl, a throseddau trefniadol a rheoli a dadansoddi risg.

Mae Dr Eyene Okpanachi yn ymchwilio i heriau mudo dychwelyd yn Affrica yn oes argyfyngau cymhleth. Bydd yn cymharu systemau llywodraethu aml-lefel yn Ethiopia a Nigeria.

Mae Dr Ethem Ilbiz yn archwilio brwydr Europol yn erbyn seiberdroseddu yng nghyd-destun Uberization.

Nod ei ymchwil yw datgelu’r ddeinameg rhyngweithio rhwng Europol (asiantaeth gorfodi’r gyfraith yr Undeb Ewropeaidd), asiantaethau gorfodi’r gyfraith cenedlaethol, ac actorion preifat, ac mae’n ymchwilio i dri maes seiberdroseddu mawr: meddalwedd gwystlo, gwyngalchu arian mewn cryptocurrencies, a chamfanteisio’n rhywiol ar blant ar-lein.

Dywedodd Dr Ilbiz: “Gweithio gyda’r Athro Christian Kaunert yw un o’r prif resymau y penderfynais ddod i PDC. Mae’n un o’r arbenigwyr mwyaf blaenllaw ar blismona Ewropeaidd a chydweithrediad cyfiawnder troseddol ac mae’n uchel ei barch gan sefydliadau ac asiantaethau Ewropeaidd, yn enwedig Europol.”

Yn ystod eu cymrodoriaethau, mae'r academyddion wedi'u lleoli yn y Ganolfan Ryngwladol Plismona a Diogelwch (ICPS) - canolfan blismona a diogelwch hynaf a mwyaf parchus y DU - ac yn cael eu mentora gan yr Athro Kaunert, Cyfarwyddwr Terfysgaeth a Diogelwch PDC a Chadeirydd Jean Monnet mewn Plismona a Gwrthderfysgaeth yn Ewrop.

Dywedodd yr Athro Kaunert: “Mae gan yr ymchwil hon berthnasedd ymarferol amlwg i swyddogion y DU a’r UE sy’n gweithio i weinidogaethau a llysgenadaethau cenedlaethol ym Mrwsel.

“O ystyried diddordeb parhaus llywodraethau yn natblygiad y maes hwn, bydd y prosiectau hyn yn cael effaith bwysig ar ddadleuon llywodraethol ac academaidd.”