Athro Gwadd Newydd ar gyfer Ymchwil Plismona

Adrian James (1).jpg


Croeso i'n Athro Gwadd mwyaf newydd, Dr Adrian James, sy'n Ddarllenydd mewn Astudiaethau Heddlu yn y Ganolfan Astudiaethau Heddlu Uwch, Prifysgol John Moores Lerpwl. Yn hyfforddwr, addysgwr ac ymchwilydd heddlu hynod brofiadol, mae Adrian yn cydnabod y fraint o fod yn athro gwadd yn PDC a'r cyfleoedd y mae'r swydd yn eu cynnig, i arwain a mentora staff a myfyrwyr sy'n ystyried neu ar hyn o bryd yn gwneud ymchwil i'r heddlu neu blismona.


Mae Adrian yn gyn-dditectif heddlu. Roedd ei 30 mlynedd gyda'r Heddlu Metropolitan yn cynnwys secondiadau estynedig i'r Asiantaeth Troseddau Cyfundrefnol Difrifol a Chyllid a Thollau EM (fel rheolwr cudd-wybodaeth) a'r Sgwad Troseddu Cenedlaethol (fel tîm gweithredol ac arweinydd syndicet). Bu'n hyfforddwr gwadd yn y ganolfan hyfforddi troseddau arbenigol genedlaethol am fwy na 15 mlynedd.