Athro Gwadd Newydd ar gyfer Ymchwil Plismona

Bernhard Frevel (1).pngCroeso i'n Hathrawes Ymweld mwyaf newydd, Dr Bernhard Frevel, sydd ar hyn o bryd yn Athro gwyddoniaeth wleidyddol a Chymdeithaseg ym Mhrifysgol Gwyddoniaeth Gymhwysol i'r Heddlu a Gweinyddiaeth Gyhoeddus yng Ngogledd Rhine-Westphalia, Athro Cysylltiedig yn y Sefydliad Gwyddor Gwleidyddol yn Westphalian Wilhelms-Prifysgol Münster – ac sydd bellach yn falch o fod yn Athro Gwadd yn y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Plismona a Diogelwch ym Mhrifysgol De Cymru.


Mae meysydd diddordeb a ffocws ymchwil arbennig Bernhard yn ymwneud â llywodraethu diogelwch lleol, trefniadaeth yr heddlu, ac addysg yr heddlu. Arweiniodd brosiectau ymchwil diogelwch a ariannwyd gan drydydd parti ar wleidyddiaeth diogelwch cydweithredol, atal llygredd, mudo a diogelwch yn y ddinas, a chomisiynodd ymchwil ar atal trais mewn gweinyddiaeth ddinesig, ac ar Oruchwylio Dinesig o'r Lluoedd Diogelwch Mewnol.


Mae Bernhard wedi bod yn cydweithio'n agos â Phrifysgol De Cymru ers 2011, gan drefnu'r Ysgol Haf Ryngwladol flynyddol gyda myfyrwyr heddlu o Gymru, yr Iseldiroedd a'r Almaen, a chyhoeddiadau ar y cyd â'r Athro Colin Rogers ar atal troseddu, plismona lluosog, ac addysg yr heddlu.