Athro Gwadd Newydd ar gyfer Ymchwil Plismona yn y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Plismona a Diogelwch

Ian Pepper (1).jpg


Croeso i Dr Ian Pepper, ein Athro Gwadd newydd mewn Ymchwil Plismona.


Mae Ian yn gyn-brif ddarlithydd, uwch ddarlithydd, hyfforddwr yr heddlu, Ymchwilydd Safle Trosedd a swyddog olion bysedd. Bu'n arweinydd tîm yn y National Training Centre for Scientific Support to Crime Investigation ac mae wedi cynllunio a darparu addysg a hyfforddiant i ymchwilwyr safle troseddau a swyddogion yr heddlu ledled y byd. 


Mae Ian wedi cwblhau nifer o rolau academaidd, gan gynnwys arholwr allanol israddedig ac ôl-raddedig, goruchwyliwr doethurol, Cadeirydd y Coleg Plismona PEQF Uwch Gymwysterau Sefydliad Addysg Uwch/Grŵp Sefydliadau Dyfarnu ac Ysgolhaig Gwadd Gwadd ym Mhrifysgol Canol Florida, UDA. Gyda diddordebau ymchwil rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol yn canolbwyntio ar addysg uwch yr heddlu, gwirfoddolwyr o fewn ymchwiliad i blismona, cyflogadwyedd ac ymchwilio i safleoedd troseddu, mae Ian wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau cyfnodolion.