International Centre for Police and Security (ICPS) website banner

Cymrawd Gwadd - Scott N Romaniuk

 Derbyniodd Dr Scott N Romaniuk ei PhD mewn Astudiaethau Rhyngwladol o Brifysgol Trento. Mae ganddo MRes mewn Ymchwil Gwleidyddol, MA mewn Terfysgaeth, Troseddu a Diogelwch Byd-eang, ac MA mewn Astudiaethau Milwrol (Warfare ar y Cyd). 

Mae ei ddiddordebau addysgu ac ymchwil yn rhychwantu ystod o ymchwil feirniadol ym meysydd cysylltiadau rhyngwladol, astudiaethau milwrol a strategol, astudiaethau diogelwch critigol, terfysgaeth a thrais gwleidyddol, a dulliau ymchwil. Mae ei ymchwil gyfredol yn archwilio polisïau a strategaethau diogelwch byd-eang (seiber)(gweithrediadau seiber tramgwyddus ac amddiffynnol), gan gynnwys defnyddio deallusrwydd artiffisial, systemau arfau annibynnol (marwol), a swyddogaethau a chymwysiadau diogelwch awtomataidd.

Mae hefyd yn archwilio'r cynnydd mewn pensaernïaeth diogelwch (digidol) yn Asia, systemau robotig o fewn diogelwch a thechnoleg ryngwladol a dyfodol rhyfeloedd. Mae Dr Romaniuk yn aelod cyswllt o Gymuned Moeseg Menter y Gymdeithas Ddigidol (DSI) ym Mhrifysgol Zurich (UZH) sy'n ystyried dimensiynau normadol digideiddio.