Cymrawd Gwadd - Federica Fazio

Mae Federica Fazio yn Gymrawd Gwadd yng Nghanolfan Ryngwladol Plismona a Diogelwch Prifysgol De Cymru, lle mae’n cynnal ymchwil ar faterion yn ymwneud â diogelwch Ewropeaidd a thrawsatlantig ac yn cyfrannu at waith Rhwydwaith Jean Monnet ar Wrthderfysgaeth yr UE (EUCTER).

Mae hi hefyd yn Ymchwilydd PhD ym Mhrifysgol Dinas Dulyn (DCU) gan ganolbwyntio ar sut mae cydweithrediad UE-NATO yn newid yn yr oes newydd hon o gystadleuaeth strategol gyda Rwsia a Tsieina.

Cyn hynny, bu Federica yn gweithio ym Mrwsel, yn gyntaf gyda Chyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Polisïau Allanol yr Undeb, Senedd Ewrop (DG EXPO) ac yna yn Swyddfa Gyswllt Brwsel Sefydliad Astudiaethau Diogelwch yr Undeb Ewropeaidd (EUISS). Yn ystod ei chyfnod gyda DG EXPO a’r EUISS, cyfrannodd at ddadansoddi polisi i gefnogi ymhelaethu ar bolisïau tramor, diogelwch ac amddiffyn yr UE.

Yn yr EUISS, cefnogodd Federica y Golygydd Diogelwch ac Amddiffyn ar y pryd, Dr Daniel Fiott, gyda nifer o brosiectau ymchwil a chyhoeddiadau, gan gynnwys rhifyn 2019 Yearbook of European Security.

Yn DG EXPO, o dan oruchwyliaeth Mr Jérôme Legrand, fe ddrafftiodd a diweddarodd adroddiadau, briffiau, nodiadau cefndir a phwyntiau siarad ar gyfer y cyn-Arlywydd Antonio Tajani, Pwyllgorau ac Is-bwyllgorau Seneddol, a Dirprwyaethau Rhyngseneddol, gan gwmpasu ystod eang o wledydd a materion sy’n effeithio ar ddiogelwch a sefydlogrwydd yr ardal Ewro-Iwerydd.

Gan weithio gyda’r EUISS a Senedd Ewrop, mae Federica hefyd wedi cynorthwyo a chymryd rhan mewn nifer o seminarau, cyfarfodydd bord gron a chynadleddau a drefnwyd mewn partneriaeth â Llywyddiaeth Cyngor yr UE, y Comisiwn Ewropeaidd, y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd, y Coleg Diogelwch ac Amddiffyn Ewropeaidd, Coleg Amddiffyn NATO, a sawl melin drafod Ewropeaidd a rhyngwladol.

Mae ei gwaith wedi’i gyhoeddi gan Gyngor yr Iwerydd, Fair Observer, yr Aspen Institute Italia, Cymdeithas NATO Canada, a Sefydliad Astudiaethau Strategol yr Eidal Niccolò Machiavelli.