International Centre for Police and Security (ICPS) website banner

Cymrawd Gwadd - Edwin Ezeokafor

Mae Dr Edwin Ezeokafor yn gymrawd gwadd ac yn gydweithredwr ymchwil gyda'r Athro Christian Kaunert.

Mae gan Edwin brofiad ymchwil ac addysgu sylweddol ym maes diogelwch; terfysgaeth a gwrthderfysgaeth, yn ogystal â diogelwch byd-eang ehangach, adnoddau naturiol/diogelwch a geopolitics. Mae wedi dysgu terfysgaeth yn rhanbarthau Maghreb, Sahel a Gwlff Gini. Mae hefyd wedi dysgu'r cysylltiad rhwng adnoddau naturiol a gweithgareddau terfysgol. Mae wedi dysgu diogelwch rhyngwladol a chysylltiadau rhyngwladol cyffredinol a heriau diogelwch byd-eang sy'n dod i'r amlwg, dadansoddi risg gwleidyddol.

Ar ôl cwblhau astudiaethau israddedig mewn Hanes a Chysylltiadau Rhyngwladol yn Nigeria aeth Edwin ymlaen i gwblhau astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Aberdeen ac yn olaf PhD mewn Diogelwch Rhyngwladol ym Mhrifysgol Dundee dan oruchwyliaeth yr Athro Christian Kaunert yn 2015.

Ers hynny, mae diddordebau Dr Edwin wedi canolbwyntio ar ddiogelwch ac ymgynghoriaeth argyfwng; rhyfeloedd a gwrthdaro; terfysgaeth a gwrthderfysgaeth, yn enwedig yn y Maghreb, y Sahel a Gwlff Gini. O ddiddordeb arbennig iddo mae gweithgareddau grwpiau milwriaethus a môr-ladron yn Affrica. Mae wedi cyhoeddi'n sylweddol yn y maes hwn. Ef yw aelod sefydlu Rhwydwaith Ymchwil Affricanaidd Dundee (DARN) ym Mhrifysgol Dundee.