Cymrawd Gwadd - Anant Mishra

Mae Anant Mishra yn Ymchwilydd yn y Ganolfan Astudiaethau Rhyfela Tir (CLAWS), Delhi Newydd, lle mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar strategaeth a thactegau milwrol. Mae ganddo ddiddordeb cryf mewn a dealltwriaeth o ffwndamentaliaeth radical, milwyr Islamaidd, yswirio, plismona gwrthderfysgaeth yn Ewrop, tactegau a chydweithrediad cudd-wybodaeth gyda phwyslais arbennig ar wledydd Asiaidd a Dwyrain Canol a Gogledd Affrica (MENA).

Yn ystod ei gyfnod yng Ngholeg Rhyfel y Fyddin Indiaidd a Choleg Amddiffyn Awstralia (ADC), dadansoddodd Anant ddadansoddiad o ddeallusrwydd, lledaenu a chasglu gwybodaeth mewn sefydliadau diogelwch Indiaidd ac Awstralia, sefydliadau gwybodaeth filwrol a rhyngweithio rhwng asiantaethau sifil a'r heddlu ar ddeallusrwydd.

Yn nodedig, profodd ei ddadansoddiad ar y berthynas ysgytwol ar y pryd rhwng Taliban ac Al Qaeda yn bendant yn y toriad o drafodaethau sectoraidd rhwng comander sector yr NDS a ffactorau Taliban. Arweiniodd y intel at arestio dau darged gwerthfawr uchel y gwyddys eu bod wedi cymryd rhan a/ar sawl achlysur wedi arwain ymosodiadau ar ganolfannau ISAF yn Kunar ac yn Panjshir.  

Mae ganddo gefndir academaidd mewn diogelwch cenedlaethol, cysylltiadau rhyngwladol, astudiaethau'r Cenhedloedd Unedig (y Cenhedloedd Unedig) a gwrthderfysgaeth. Rhoddodd ei ymchwil Meistr ym Mhrifysgol Gwyddorau Fforensig Gujarat ar Boko Haram ddeunydd ysgrifenedig enfawr i sefydliadau diogelwch cenedlaethol yn India. Defnyddiwyd ei ymchwil gan Lywodraeth India, y Cenhedloedd Unedig a Llywodraeth Nigerian.

Mae gan Anant gyhoeddiadau helaeth yng Nghanolfan Astudiaethau Rhyfela ar y Cyd India, Coleg Rhyfel y Fyddin uda, Prifysgol Llu Awyr yr Unol Daleithiau, Coleg Amddiffyn Awstralia, cyhoeddiadau HQ Fyddin Awstralia a PME Fyddin Awstralia. Mae'n aelod o'r Sefydliad Astudiaethau Amddiffyn Dadansoddi a Chanolfan Astudiaethau Rhyfela ar y Cyd, lle mae'n cymryd rhan helaeth mewn trafodaethau ac yn cyhoeddi adroddiadau polisi.