International Centre for Police and Security (ICPS) website banner

Cymrawd Gwadd - Ali Chakari

Mae Ali Chakari yn gydweithredwr ymchwil gyda'r Athro Christian Kaunert. Mae’n gweithio ar brosiectau dad-radicaleiddio ac mae wedi gwasanaethu fel cynghorydd polisi yn y Weinyddiaeth Diogelwch a Chyfiawnder yn yr Iseldiroedd.

Mae Ali wedi gweithio ar Becyn Gofal Teulu, lle canolbwyntiodd ar deuluoedd a oedd yn ddioddefwyr radicaleiddio. Prif nod y prosiect oedd ymgyfarwyddo ag ideoleg a meddylfryd yr unigolion radicalaidd. Yn unol â hynny, datblygodd raglen wrth-naratif ac ailintegreiddio i helpu'r unigolion hyn i gyfrannu'n gadarnhaol at gymdeithas.

Mae hefyd wedi gweithio ar raglenni dinasyddiaeth i ysgolion, gan ganolbwyntio ar sut i wella cyd-ddealltwriaeth, parch y naill at y llall a chymryd persbectif gwahanol.

Mae profiad Ali nid yn unig yn ddamcaniaethol: mae ganddo wybodaeth ymarferol fanwl am radicaleiddio a gwrthderfysgaeth, sy'n werthfawr ac yn gallu cyflwyno persbectif newydd.