International Centre for Police and Security (ICPS) website banner

Cwmrawd Gwadd - Sarah Simons


Mae gan Sarah Simons amrywiaeth o ddiddordebau ymchwil gan gynnwys Dioddefwyr Affricanaidd, Erledigaeth Fforensig, Menywod, Heddwch a Diogelwch yn Affrica, Iechyd Meddwl Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches, Grymuso Menywod Ifanc Affricanaidd, Troseddeg Fforensig, Seicoleg Fforensig a Seiciatreg Fforensig (PTSD) ac Erledigaeth.

Hyfforddodd Sarah gyda'r heddlu yn Pasenda, UDA mewn proffilio ac yna dychwelodd i Kenya i hyfforddi aelodau yn yr heddlu i'w galluogi i olrhain môr-ladron. Ar hyn o bryd mae Sarah yn gweithio yng Ngweriniaeth Democratig y Congo, gan sefydlu uned cymorth dioddefwyr ar gyfer dioddefwyr trais rhywiol. Yn dilyn hyn, mae'n mynd i brifysgol yn Nigeria i astudio erledigaeth Fforensig a throseddeg.