Cwmrawd Gwadd - Dr Martin Wright

Dr Martin Wright is a Visiting Fellow in the International Centre for Policing and Security at University of South Wales

Mae Dr Martin Wright yn Gymrawd Gwadd yng Nghanolfan Ryngwladol Plismona a Diogelwch, Prifysgol De Cymru. Bu'n heddwas am 30 mlynedd ac ef yw crëwr rhaglen ddiogelwch gymunedol Retail Radio Link. Yn 1999, ef oedd yr unig heddwas erioed i gael Ysgoloriaeth Ddoethurol gan Gymdeithas Yswirwyr Prydain i wneud ymchwil i gysylltiadau radio a sicrwydd cyhoeddus ym Mhrifysgol Caerlŷr. 


Roedd yn aelod o Grŵp Strategaeth E-Droseddu Genedlaethol y DU ac ym mis Tachwedd 2007 cyflwynwyd Tystysgrif Teilyngdod i Martin gan y Gymdeithas Plismona Seiberofod mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn Bangkok. Wedi gadael yr heddlu ymunodd â Phrifysgol Wolverhampton yn 2008. Yn y brifysgol roedd yn Gyfarwyddwr y Sefydliad Canolog ar gyfer Astudio Diogelu'r Cyhoedd a Phennaeth yr Adran Gwasanaethau Mewn Lifrai gyda chyfrifoldeb am radd BSc Plismona, gradd BSc Tân ac Achub a gradd BSc y Lluoedd Arfog. Mae ganddo nifer o swyddi eraill ar hyn o bryd; Uwch Gymrawd Ymchwil Gwadd yng Nghanolfan Ymchwil Plismona Caergaint o fewn Prifysgol Eglwys Crist Caergaint, Golygydd Cyfres Routledge Advances in Police Practice and Knowledge a Golygydd Rheoli a Golygydd Adolygu Llyfrau Oxford Journal of Policing ac mae'n wirfoddolwr gyda Heddlu Dyfed Powys.