Policing website Banner Security Abstract GettyImages-1210303565.jpg

Canolfan Ryngwladol ar gyfer Plismona a Diogelwch


Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Plismona a Diogelwch (ICPS) ym Mhrifysgol De Cymru yw canolfan blismona a diogelwch hynaf a mwyaf dibynadwy'r DU. Mae'n cynnal ymchwil sy'n hysbysu llywodraethau'r DU a'r UE, gan arbenigo mewn materion diogelwch allweddol fel terfysgaeth, trais gwleidyddol, seiberdroseddu a rhyfeloedd a throseddau cyfundrefnol trawswladol

REF banner in red (Welsh)